Reklamacja obuwia
– Poradnik konsumenta

Jak skutecznie napisać pismo reklamacyjne i jakich terminów należy się trzymać?

Podstawa reklamacji

Obuwie można reklamować na podstawie gwarancji producenta lub rękojmi za defekty na produkcie. W pierwszym przypadku to producent ustala warunki uznania gwarancji oraz procedurę postępowania. Najczęściej okres gwarancyjny trwa przez 12 miesięcy. Zdarzają się jednak wyjątki, kiedy producent udziela dwuletniej gwarancji.

Reklamacji można również dokonać w oparciu o zasady rękojmi, na które pozwala ustawa o prawach konsumenta. Zgodnie z jej zapisami, reklamację z tytułu rękojmi można składać w ciągu 2 lat od chwili zakupu. Ważne jest aby udowodnić, że wada fabryczna miała miejsce w chwili zakupu obuwia. Oczywiście im później od dnia sprzedaży, tym trudniej uzasadnić reklamację.

Decyzja pozytywna

W przypadku reklamacji w oparciu o gwarancję producenta, rodzaj rekompensaty jest określony w umowie gwarancyjnej. Jeżeli reklamacja opiera się o zasady rękojmi, konsument ma prawo wybrać jeden ze sposobów jej zakończenia. Będzie to nieodpłatna wymiana lub naprawa obuwia, zwrot poniędzy za produkt lub obniżenie ceny za jego zakup.

Decyzja negatywna

Niestety w większości przypoadków, zarówno sprzedawca jak i producent, nie uznaje reklamacji obuwia. Co wtedy należy zrobić? Jednym z rozwiązań jest odpuszczenie sprawy. Z drugiej strony w przypadku silnych argumentów, warto skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Konsumentów lub skierować sprawę na drogę sądową.

Nieodpłatna naprawa

Powinieneś znać swoje prawa w przypadku, gdy zgodzisz się na nieodpłatną naprawę obuwia. Przede wszystkim nie możesz ponosić żadnych kosztów z tym związanych. Sprzedawca ma obowiązek zwrotu pieniędzy m.in. za dostarczenie obuwia (dojazd do sklepu, wysyłkę kurierem).

Wzór reklamacji obuwia

Możesz wykorzystać nasz wzór pisma reklamacyjnego. Pamiętaj, że sprzedawca ma 14 dni aby usotusnkować się do reklamacji.

Pomoc przy odszkodowaniach

Jeżeli masz problem z uzyskaniem odszkodowania za wypadki (np. poślizgnięcie na oblodzonym chodniku czy w sklepie), skorzystaj z pomocy prawnika. Dzięki temu uzyskasz dużo wyższe odszkodowanie.

Dowiedz się więcej